• Energy,  Slovensky,  Text

    Slovensko na ceste k uhlíkovej neutralite: Čo to znamená pre vás?

    Ako aj v minulosti, i nedávno som prispela svojou troškou k aktualizovanej verzii reportu "Nízko-uhlíkové Slovensko 2050, Aktualizácia analýzy scenárov vývoja emisií skleníkových plynov v Slovenskej republike". Report bol vypublikovaný v januári 2024 a popisuje aktualizovaný scenár dosiahnutia nulových emisií v roku 2050 pre Slovenskú republiku na základe nastavenia a výsledkov v modeli Pathways Explorer 2050.