• English,  Text,  Top,  Travel/Cestovanie

    Turkey: What to do during a weekend break in Istanbul

    Istanbul seems to be an ideal destination for a longer weekend. It is the largest city in Turkey, spreading on both shores of the Bosporus, on two continents – Europe and Asia. Actually almost everything in Istanbul, from architecture, culture, religion to cuisine, is a mix between european and arabic origin. There are catholic churches, orthodox basilicas and islamic mosques close to each other. The largest of them, Hagia Sophia, served as an orthodox basilica, catholic church and an islamic mosque. Of course, each in a different time period.  

  • Naj,  Slovensky,  Text,  Travel/Cestovanie

    Turecko: Víkend Istanbule – na pomedzí Európy a Ázie

    Istanbul je ideálna destinácia na predĺžený víkend. Je to najväčšie mesto Turecka. Rozprestiera sa na oboch brehoch Bosporu, ako v Európe aj v Ázii, vďaka čomu všetko v Istanbule predstavuje mix medzi európskym a arabským – či už ide o kultúru, architektúru, náboženstvo i kulinársku oblasť. Napríklad, vedľa seba sa tu nachádzajú rímskokatolícke kostoly, pravoslávne baziliky i mešity. Dokonca jedna z najväčších – Hagia Sophia – plnila funkciu všetkých troch, samozrejme každú v inom období. Teraz je z nej múzeum.