Albania: Discovering the Balkan country

Until recently, Albania was a lesser known country for me. Of course, I knew the basics, I could easily pinpoint the country’s location on the map, knew the capital, size, inhabitants, a little about the history, etc.. For work I researched the country’s energy sector and learnt more about the country, the culture, history and the people in general. And was even more curious. So I visited the country in summer 2016.

Read more

Albánsko – objavovanie nepoznaného

Akú predstavu u vás vyvolá Albánsko? U mňa to donedávna bola čierna diera, ktorú som však vedela celkom presne umiestniť na mapu Balkánu. O krajine som vedela iba toľko, že patrila tiež do komunistického bloku, ale tak trochu inak. Tiež mali svojho “otca národa”, ktorý sa volal podobne ako náš národný buditeľ a Štúrov kamarát. Neskôr sa ku mne rôznymi cestičkami dostávalo postupne viac detailov a môj záujem o túto krajinu začal narastať.

Read more

Three days and 49 kilometres in Athens

I have visited Athens twice so far – in November 2008 and in February 2017. And will gladly return anytime. The city centre is a gigantic historical open-air museum with some monuments dating back more than 2500 years. The food is delicious, people are nice and friendly, the sun is shining most of the time and there is always something new to discover.

Read more