• English,  Text,  Travel/Cestovanie

  Albania: Discovering the Balkan country

  Until recently, Albania was a lesser known country for me. Of course, I knew the basics, I could easily pinpoint the country's location on the map, knew the capital, size, inhabitants, a little about the history, etc.. For work I researched the country's energy sector and learnt more about the country, the culture, history and the people in general. And was even more curious. So I visited the country in summer 2016.

 • Slovensky,  Text,  Travel/Cestovanie

  Albánsko – objavovanie nepoznaného

  Akú predstavu u vás vyvolá Albánsko? U mňa to donedávna bola čierna diera, ktorú som však vedela celkom presne umiestniť na mapu Balkánu. O krajine som vedela iba toľko, že patrila tiež do komunistického bloku, ale tak trochu inak. Tiež mali svojho "otca národa", ktorý sa volal podobne ako náš národný buditeľ a Štúrov kamarát. Neskôr sa ku mne rôznymi cestičkami dostávalo postupne viac detailov a môj záujem o túto krajinu začal narastať.

 • English,  Photos,  Travel/Cestovanie

  Albania: Berat photos

  Berat, a city on the UNESCO World Heritage List, is located about 120 km south of the capital city of Tirana and is known primarily as a city of thousands windows. This refers to the small white Ottoman cottages on the hill, which are frequent subjects of photographs, postcards and souvenirs.