Hello! Pekný deň!

Welcome to my page. I’m Martina Repikova and my professional focus is on energy markets, decarbonisation and climate change topics, mainly:

  • global energy market analysis,
  • public policy and mitigation measures analysis,
  • carbon footprint measurements and mitigation strategy development for municipalities and businesses, 
  • data analysis and forecasting,
  • rasing awareness of cyber security, mostly in energy sector.

I love working with data to discover patterns and develop solutions for how we can better use our resources. I’m always looking for new ways to improve the way we think about our planet’s future. If you’re interested in learning more about what I do or get in touch with me regarding business, check out my profile or contact me on LinkedIn.

 


 

Vitajte na mojej osobnej stránke. Volám sa Martina Repíková a zameriavam sa na energetické trhy, dekarbonizáciu a klimatickú zmenu, najmä:

  • analýzu globálnych energetických trhov,
  • analýzu verejných politík a mitigačných oopatrení,
  • analýzu uhlíkovej stopy a tvorbu rozvojových a mitigačných stratégií pre samosprávy a podniky, 
  • analýzu dát a prognózovanie,
  • zvyšovanie povedomia o dôležitosti kybernetickej bezpečnosti, najmä v energetickom sektore.

Mám rada prácu s dátami, objavovanie vzorcov v dátach a na ich základe navrhnúť riešenia. Neustále hľadám nové spôsoby, ako prispieť k lepšej budúcnosti našej planéty. Ak máte záujem dozvedieť sa viac o tom, čo robím, prípadne ma kontaktovať práve kvôli tomu, čo robím, pozrite si môj profil (v angličtine) alebo LinkedIn.

 


 

My life is not just about work ─ it’s also about embracing new experiences, savoring delicious food, different cultures, travel and seeking thrilling adventures. A lot of my blog posts are a wanderlust-filled journey, where I combine personal stories with reflective insights on topics as diverse as travel, food, life of an expat in different countries, cultural differences and the pursuit of life’s greatest adventures. If this interestsw you, you can read more about me and my personal interests. I aim to write blog articles in english and slovak as well. For easier access to all of my blog articles in English only, click here

Môj život nie je len o práci – je aj o nových zážitkoch, cestovaní, spoznávaní iných kultúr, vychutnávaní si dobrého jedla a iných dobrodružstvách. Veľa z mojich blogových príspevkov tvorí môj cestovateľský denník, kde píšem osobné príbehy a subjektívne názory na rôznorodé témy – cestovanie, jedlo, expat život v iných krajinách, kultúrne rozdiely a iné. Tu sa viac dozviete o mne a mojich osobných záujmoch (v angličtine). Články na blogu sa snažím publikovať v angličtine aj v slovenčine. Pre jednoduchší prístup k príspevkom iba v slovenskom jazyku kliknite sem.

 

Most recent articles (Posledné príspevky)

 

Have a nice day. Prajem príjemný deň.