Echo,  Slovensky

Echo: Počasie si s nami robí, čo chce

Rok 2023 bol globálne najteplejším rokom v histórii, čo je ďalším podporným dôkazom zmeny klímy. A najviac sa oteplilo v Európe.

Podľa správy “European State of the Climate 2023” od klimatickej služby Copernicus a Svetovej meteorologickej organizácie sa Európa otepľuje dvojnásobne rýchlejšie ako zvyšok sveta, čo ju radí na prvé miesto medzi najrýchlejšie sa otepľujúcimi kontinentmi.


English version: Echo: European weather in 2023


Priemerná povrchová teplota v roku 2023, zdroj: Copernicus, European State of the Climate 2023

 

V roku 2023 sa vyskytovali extrémne zmeny počasia vo väčšej miere ako predtým – vlny horúčav, záplavy a doposiaľ najrozsiahlejšie požiare v celej EÚ. Okrem toho, priemerná teplota povrchu mora okolo Európy bola historicky najvyššia zaznamenaná, zhoršujúc teplotu morí a zmenu biodiverzity. Topenie sa ľadu v Alpách sa zrýchlilo, za dva roku stratil ľad 10% objemu. Arktída tiež zažila svoje najteplejšie leto, čo pocítili aj na Svalbarde.

Buďme aj pozitívni, výroba elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov v Európa bola v roku 2023 rekordná. Zmena počasia zvyšuje búrkovú aktivitu, čím sa zvýši výroba energie z vetra.

Emisie CO2 a CH4 (metán) však naďalej rastú, preto nutne potrebujeme implementovať stratégie a opatrenia na mitigáciu rastu emisií skleníkových plynov.

 

30 najsilnejších vĺn horúčav v Európe, zdroj: Copernicus, European State of the Climate 2023

 

Hlavné body:

 • Európa sa otepľuje dvojnásobne rýchlejšie ako globálny priemer, čo ju radí medzi najrýchlejšie sa otepľujúce kontinenty.
 • V roku 2023 došlo k nárastu extrémnych javov počasia vrátane vĺn horúčav, požiarov a záplav.
 • Nárast extrémnych zrážok viedol k záplavám v niekoľkých európskych krajinách, čo kontrastovalo so suchom v južnej Európe.
 • Priemerná teplota povrchu morí v okolí Európy v roku 2023 bola najteplejšia doteraz zaznamenaná, čo vedie k otepľovaniu morí.
 • Rozsiahle suché obdobia sa striedali s nadmerne vlhkými podmienkami a záplavami.
 • Rekordne vysoké prietoky riek koncom roku 2023 spôsobili záplavy v mnohých častiach Európy.
 • Rekordné počty dní s extrémnymi teplotami ovplyvňovali ľudské zdravie a produktivitu.
 • Za posledné dva roky stratili ľadovce v Alpách približne 10% svojho objemu.
 • Arktída zažila svoje najteplejšie leto, čo pocítili aj na Svalbarde.
 • Najväčší požiar v histórii EÚ bol v Grécku.
 • Menší počet dní so snehom v mnohých častiach Európy ovplyvnil ekosystémy a vodné zdroje.
 • Došlo k významnému nárastu zdravotných problémov súvisiacich s vlnami horúčav a zlou kvalitou ovzdušia z požiarov.
 • Z obnoviteľných zdrojov bolo v roku 2023 vyrobené rekordné množstvo elektriny v Európe.
 • Zvýšená búrková aktivita viedla k vyššej výrobe energie z vetra.
 • Úrovne skleníkových plynov, ako sú CO2 a CH4, dosiahli nové maximá.

 

Odchýlky vo výrobe elektrickej energie z vetra, slnka a z vodných elektrární, zdroj: Copernicus, European State of the Climate 2023

Would you like to leave your feedback?