Slovensky

Sri Lanka: Safari na Sri Lanke alebo aby vás slon neudupal

Safari na Srí Lanke ponúka možnosť sledovania slonov v ich prirodzenom prostredí. Pri poslednej návšteve ostrova som tiež vyrazila pozorovať zvieratká. Mali sme šťastie už na začiatku a stretli sme sa s jednou rodinkou slonov. Pokojne sa pásli v neďaleko cesty, tak sme ich chvíľu sledovali. Ich to prestalo baviť skôr ako nás. Ako sme šli ďalej, počet videných slonov rástol a čoskoro sme stretli väčšie tlupy. Táto mala i rozkošné sloníčatá, ktoré nasledovali svoje matky. Mladým samcom sme sa však až tak nepozdávali.  Najprv sa pásli, no po chvíli sa stiahli ku stromom na bojovú poradu. Nasledovalo hrabanie kopýtkom a fŕkanie, neskôr i varovné trúbenie a následne rozbeh smerom na džíp. šofér už mal asi skúsenosti, kedže v mihu cúvol a fujazdil preč. Celkovo sme v ten deň videli približne 30 slonov a bolo zaujímavé ich sledovať.

Celkovo sme v ten deň videli približne 30 slonov a bolo fascinujúce ich pozorovať. Slony sú jedným z najikonickejších druhov divokej zveri na Srí Lanke a zohrávajú kľúčovú úlohu v ekológii a kultúre krajiny.
  • Srí Lanka má najvyššiu hustotu slonov v Ázii, pričom odhadovaná populácia je medzi 5 000 až 6 000 jedincami. Slony na Srí Lanke sa primárne nachádzajú v chránených oblastiach, ako sú národné parky a rezervácie. Veľké parky ako Yala, Minneriya a Udawalawe poskytujú týmto zvieratám útočiská.
  • Slony na Srí Lanke (Elephas maximus maximus) majú zložité sociálne štruktúry. Samice slonov žijú v úzko prepojených matriarchálnych rodinných skupinách, ktoré tvoria matky, dcéry, sestry a tety. Tieto skupiny vedie najstaršia a často najväčšia samica, známa ako matriarcha. Samci slony zvyčajne žijú viac osamotene, obzvlášť, keď zostarnú. Opúšťajú svoje rodné skupiny, keď dosiahnu dospievanie, okolo veku 12-15 rokov, a môžu tvoriť dočasné združenia s inými samcami alebo žiť samostatne.
  • Slony majú dlhé obdobie gravidity, ktoré trvá približne 22 mesiacov, čo je jedno z najdlhších medzi cicavcami. Samice zvyčajne rodia jedno mláďa každé 4 až 5 rokov.
  • Slony vo voľnej prírode obvykle žijú 60 až 70 rokov, ale ich dĺžka ich života sa môže líšiť v závislosti od environmentálnych podmienok, zdravia a úrovne ochrany a konzervačného úsilia.
  • Rodinné väzby medzi slonmi sú mimoriadne silné a sú kľúčové pre prežitie, najmä pre mláďatá. Mladé slony sú starané celou rodinnou jednotkou, nie len biologickou matkou.
  • Slony sú bylinožravce a konzumujú širokú škálu rastlinnej potravy, vrátane tráv, listov, kôry, ovocia a rôznych plodín ako banány a cukrová trstina. Dospelý slon môže zjesť až 150 kg (330 libier) potravy denne. Kvôli ich veľkej potrebe stravy často dochádza k konfliktom s ľuďmi, najmä keď vstupujú na poľnohospodárske pôdy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Would you like to leave your feedback?