Energy,  Slovensky,  Text

Slovensko na ceste k uhlíkovej neutralite: Čo to znamená pre vás?

Pamätáte si podobnú jar, kedy rozkvitlo všetko, čo mohlo, a následne pri prízemných mrazoch zmrzlo a nebola úroda? Pamätáte si leto, kedy sme sa pozerali na spálenú trávu a museli obmedziť polievanie záhrad kvôli suchu? A čo tak jeseň, ktorá trvala par týždňov namiesto troch mesiacov a skoro nezapršalo? Alebo tie zimy, ktoré sa skrátili na pár mrazivých týždňov s čľapkanicami namiesto snehu?

Zmena klímy už nie sú len správy z iných kútov sveta, ale realita, ktorú pociťujeme aj my. Slovensko sa preto spolu s ďalšími krajinami EÚ zaviazalo dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050. Znie to ako sci-fi scenár, však? Ale nebojte sa, nemusí to znamenať drastické zmeny a lietajúce autá. Naopak, môže to byť príležitosťou na lepšie a zdravšie Slovensko.


Ako aj v minulosti, i nedávno som prispela svojou troškou k aktualizovanej verzii reportu “Nízko-uhlíkové Slovensko 2050, Aktualizácia analýzy scenárov vývoja emisií skleníkových plynov v Slovenskej republike“. Report bol vypublikovaný v januári 2024 a popisuje aktualizovaný scenár dosiahnutia nulových emisií v roku 2050 pre Slovenskú republiku na základe nastavenia a výsledkov v modeli Pathways Explorer 2050. Výsledný scenár priniesol zaujímavé zistenia a ukázal, že najväčšími “znečisťovateľmi” u nás sú energetický sektor, doprava a priemysel. Pre dosiahnutie uhlíkovej neutrality je potrebná transformácia týchto sektorov a zavedenie nízko-emisných technológií, ale Slovensko môže dosiahnuť uhlíkovú neutralitu (-0,42 MtCO2e v roku 2050).

Hlavné body zo správy:

 • Priemysel (15.83 MtCO2e v roku 2021 -> 3,16 MtCO2e v roku 2050): Výroba v niektorých priemyselných odvetviach je emisne veľmi náročná. Dobrou správou je, že moderné technológie a inovácie dokážu v budúcnosti znížiť vypúšťané emisie aj pri zachovaní výroby. Najväčší percentuálny pokles je možné dosiahnuť v potravinárstve, sklárskom, drevospracujúcom a papierenskom priemysle, no dopyt po energii klesne len minimálne.
 • Energetika a Budovy (12.42 MtCO2e v roku 2021 -> 0,44 MtCO2e v roku 2050): Veľa emisií pochádza z výroby elektriny a tepla a spotreby v budovách.  Predstavte si, že by sme bývali v pohodlných, zateplených budovách, ktoré by vyrábali elektrickú energiu a teplo z obnoviteľných zdrojov energie ako slnko, vietor a iné. Navyše, vyrobená energia v týchto domoch by vysoko prevyšovala spotrebu domu a časť tejto vyrobenej energie by bola dodávaná aj iným budovám.
 • Doprava (7.4 MtCO2e v roku 2021 -> 0,11 MtCO2e v roku 2050): Závislosť na autách je u nás vysoká, pričom elektrifikácia dopravy by prispela k zníženiu uhlíkových emisií. Avšak automobily sú zodpovedné i za emisie drobných prachových častíc, ktoré sú nebezpečné pre zdravie. Preto rozvoj cyklo-infraštruktúry, využívanie verejnej dopravy ale najmä využívanie pešej dopravy (na krátke vzdialenosti) by výrazne znížili emisie.
 • Poľnohospodárstvo (2.79 MtCO2e v roku 2021 -> 1,25 MtCO2e v roku 2050): Poľnohospodárstvo produkuje emisie metánu a oxidu dusného z chovu dobytka a používania hnojív. Znížiť emisie pomôže podpora ekologického poľnohospodárstva a udržateľných poľnohospodárskych praktík, ako aj zvyšovanie povedomia o vplyve stravovania na životné prostredie a propagácia udržateľných stravovacích návykov.
 • Pôdohospodárstvo a využívanie krajiny (-7.709 MtCO2e v roku 2021 -> MtCO2e v roku 2050): Tento sektor ponúka jedinečný potenciál pre sekvestráciu uhlíka, čo je proces zachytávania a ukladania atmosférického oxidu uhličitého. Aktivity, ktoré podporujú sekvestráciu uhlíka v AFOLU, zahŕňajú zalesňovanie a obnovu lesov, agrolesníctvo, sekvestráciu pôdneho uhlíka, obnovu mokradí a rašelinísk, manažment trávnych porastov, biouhlie a energiu z biomasy s zachytávaním a ukladaním uhlíka.

 

Zdroj: Nízko-uhlíkové Slovensko 2050, aktualizácia analýzy scenárov vývoja emisií skleníkových plynov v Slovenskej republike

 

Dôsledky uhlíkovej neutrality
Dosiahnutie uhlíkovej neutrality sa dotkne rôznych oblastí – môžeme očakávať zmeny v oblasti dopravy, energetiky, stravovania i spotreby. Možno namiesto plynového kotla budete mať doma tepelné čerpadlo. Možno budete vlastniť elektromobil a mať úzkosť z dojazdu. Možno nahradíte v jedálničku mäso inými zdrojmi proteínov. Pravdepodobne nakúpite prevažne lokálne sezónne potraviny, a uspokojíte sa s domácimi jahodami a paradajkami.

No predstavte si aj lepšie ovzdušie v mestách, tichšie ulice vďaka cyklistom a moderným vozidlám. Predstavte si tiež viac zelene, pohodlnú verejnú dopravu, menej zápch na cestách a zdravšiu spoločnosť. Predstavte si, že máte vďaka inteligentným digitálnym systémov spotrebu energie (a náklady) vo vašej domácnosti pod kontrolou. Predstavte si prosperujúce farmy a udržateľné lokálne podniky. Znie to dobre?

Možno sa pýtate, či to bude drahé. Bude, ale investície do zmeny sa s veľkou pravdepodobnosťou v dlhodobom horizonte vrátia. Mnohé energeticky úsporné riešenia sa oplatia aj vám. A na mnohé možno získať dotáciu od štátu.

 

Čo to znamená pre vás?
A možno si myslíte, že na takú veľkú vec ako uhlíková neutralita sami nič nezmôžete. Opak je pravdou.

 • Zvážte využitie chôdze, bicykla alebo verejnej dopravy na kratšie trasy namiesto auta.
 • Pri výbere nového spotrebiča uprednostnite tie energeticky úspornejšie.
 • Zateplenie domu vám môže ušetriť nielen peniaze, ale tiež zníži spotrebu energie.
 • Vyberajte si lokálne potraviny, ktoré majú menšiu uhlíkovú stopu v porovnaní s dovážanými produktami.
 • Nepoužívajte jednorazové plasty a využívajte opakovane použiteľné nádoby, tašky a fľaše, čo zníži odpad a potrebu spracovania nových materiálov.
 • Znížte konzumáciu mäsa a zvážte zvýšenie podielu rastlinnej stravy, čím prispievate k zníženiu emisií skleníkových plynov.
 • Ak je to možné, zvoľte dodávateľa elektrickej energie alebo tepla, ktorý má v portfóliu obnoviteľné zdroje, aby ste podporili zelenú energiu.
 • Minimalizujte cestovanie lietadlom a uprednostnite alternatívne spôsoby cestovania, ako sú vlaky alebo autobusy, ktoré produkujú menej emisií.
 • Nakupujte produkty a služby od lokálnych a udržateľných podnikov, čím podporíte nielen zníženie emisií, ale aj lokálnu ekonomiku.
 • Investujte do inteligentných domácich technológií, ako sú termostaty, osvetlenie a spotrebiče. Ak ich môžete ovládať na diaľku, môžete tak efektívne riadiť spotrebu energie vo vašej domácnosti.

 

Záver
Táto správa predstavuje komplexnú analýzu možných spôsobov, ako dosiahnuť uhlíkovú neutralitu na Slovensku do roku 2050. Dúfame, že bude slúžiť ako užitočný zdroj pre všetkých zainteresovaných od politikov a akademikov, po odborníkov v priemysle a širokú verejnosť. Transformácia bude vyžadovať spoluprácu od všetkých zainteresovaných strán. Dekarbonizácia Slovenska bude možná len, ak budeme spolupracovať. Času na transformáciu je málo, preto musíme začať teraz. Prestavte si život na Slovensku v roku 2050: Zdravší, zelenší a modernejší. Cesta k uhlíkovej neutralite je výzvou, ale aj príležitosťou. Nebojte sa zmien životného štýlu a inšpirujte aj ľudí vo vašom okolí.

 

Ďalšie informácie:

Would you like to leave your feedback?