English,  Photos,  Slovensky

Seychelles: Netopiere nad morom / Bats above the sea

🇸🇰 Na Slovensku nad vodnými plochami lietajú čajky, na Seycheloch netopiere. 😁  Seychelský netopier je najväčší druh ovocného netopiera na svete. Vidieť ich tu lietať cez deň, na rozdiel od ich európskych príbuzných. Pripravuje sa z nich tradičné curry, považované za miestnu delikatesu. Netopiere sú tu lovené do sieťových pascí alebo háčikov, ktoré sú natiahnuté naprieč letovou dráhou netopierov a môžu spôsobiť zranenia alebo smrť, čo vyvoláva kontroverzie.

🇬🇧 In Slovakia, seagulls fly over water, while in the Seychelles, it’s bats. 😁 The Seychelles bat is the largest species of fruit bat in the world. They can be seen flying during the day, unlike their European relatives. Bats are consumed as a traditional curry, considered a local delicacy. They are caught in net traps or hooks stretched across their flight paths, which can cause injuries or death, leading to controversy.

 

 

 

 

Would you like to leave your feedback?