English,  Photos,  Slovensky,  Travel/Cestovanie

Hello, giant tortoise

🇸🇰 Zoznámte sa so Seychelskou korytnačkou obrovskou (Aldabrachelys gigantea), jedným z najväčších druhov korytnačiek na Zemi. Dožívajú sa často viac ako sto rokov. Tieto Aldabrské obrovské korytnačky sú chránený druh a medzinárodný obchod s nimi je regulovaný. Sú bylinožravé, konzumujú najčastejšie listy, travy ale i menšie konáre, občas môžu konzumovať aj hmyz alebo mršiny. Opatrenia pre ochranu týchto druhov zahŕňajú ochranu biotopu, programy chovu v zajatí a snahy o reintrodukciu späť do pôvodného prostredia.

🇬🇧 Meet the Seychellois Giant Tortoise (Aldabrachelys gigantea), one of the largest tortoise species on Earth. Their impressive lifespan is often exceeding a century. Seychelles protects these species with strict conservation efforts because Aldabra tortoises are a protected species and international trade is regulated. They are herbivores, they consume a variety of plant material, including leaves, grasses, and woody plants, but may occasionally consume insects or carrion. Conservation efforts involve habitat protection, captive breeding, and reintroduction back into its environment programs.

Giant tortoises, Seychelles

Would you like to leave your feedback?