Energy,  Interesting/Zaujímavé,  Slovensky

Zamyslenie nad spôsobom, ako môže Slovensko dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050

Moja spolupráca s Prognostickým ústavom SAV sa začala už počas môjho pôsobenia na ministerstve hospodárstva SR. Vtedy to bolo kvôli elektromobilite a neskôr sme sa  prelínali výskumom v oblasti energetickej chudoby. O výslednej štúdii k Elektromobilite a spotrebe energií som písala tu, o energetickej chudobe niekedy nabudúce. Teraz pár slov o spolupráci na zaujímavom cvičení, ako môže Slovensko dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050, ktoré sme realizovali v roku 2022.


English version: Reflection on How Slovakia Can Achieve Carbon Neutrality by 2050


S využitím modelu ‘2050 Pathways Explorer’, sme sa v prvom pol roku 2022 pozreli na možné opatrenia v rôznych sektoroch – od budov, cez dopravu, energetiku, až po priemysel a poľnohospodárstvo. Vytvorili sme vlastný scenár pre dosiahnutie uhlíkovej neutrality SR do roku 2050 v súlade s cieľom EÚ. Výsledkom je, že to bude náročné.  Spomedzi opatrení v jednotlivých odvetviach vyberám také tie zrejmé, ale opakovať si ich pomôže:

  • Budovy – zvýšenie energetickej efektívnosti a modernizácia vykurovacích systémov,
  • Doprava –  prechod na elektromobilitu a zlepšenia vo verejnej doprave,
  • Energetika – prechod k obnoviteľným zdrojom energie,
  • Priemysel – technologický pokrok a zlepšenie efektivity,
  • Poľnohospodárstvo – potreba udržateľných praktík a metód, ktoré znižujú emisie, ako sú lepšie využitie pôdy a manažment hospodárskych zvierat.

No každý z týchto sektorov musí prejsť podstatnými zmenami, aby sme dosiahli uhlíkovú neutralitu na3ej krajiny do roku 2050. Uhlíková neutralita je výzva nielen pre našu krajinu, no treba v tom vidieť zároveň aj príležitosť, urobiť všetko pre to, aby sme znížili emisie skleníkových plynov a umožnili pohodlný život na našej planéte aj ďalším generáciám a iným živým tvorom, s ktorými túto planétu zdieľame.

Samotná štúdia je na stiahnutie na webstránke Prognostického ústavu SAV a nájdete v nej i priamy odkaz na neustále sa zlepšujúci model  2050 Pathways Explorer, s ktorým sa možno “pohrať”.

 

Would you like to leave your feedback?