Energy,  Interesting/Zaujímavé,  Slovensky,  Text

Čo som vykoumala k elektromobilite

V rokoch 2018-2020 som pracovala pre analytickú jednotku Ministerstva hospodárstva SR. Po návrate zo zahraničia som sa chcela venovať najmä dátovým analýzam a odporúčaniam pre verejné politiky.  Okrem mnohých iných vecí bola výsledkom tejto spolupráce analýza Rozvoj elektromobility a jej vplyv na spotrebu PHM a elektrickej energie v cestnej doprave v SR v decembri 2019.  V nej som analyzovala potenciál rozvoja elektromobility a jej vplyv na spotrebu pohonných hmôt a elektrickej energie v cestnej doprave v Slovenskej republike.


English version of this article: My thoughts on development of Electromobility in Slovakia


Zo štúdie vyplynulo niekoľko zistení:

 • v roku 2030 môže byť v SR 28-tisíc až 41-tisíc elektrických vozidiel (EV) a dopyt po elektrickej energii pre pohon týchto EV bude nižší ako 1% celkovej súčasnej spotreby elektriny v SR,
 • pri progresívnejšom rozvoji, cca 116-tisíc EV (5% súčasných osobných vozidiel) v roku 2030, by bola spotreba elektriny približne 2% súčasnej spotreby elektrickej energie,
 • rozvoj nabíjacej infraštruktúry, inteligentných sietí a možností uskladnenia elektrickej energie by za rozvojom elektromobility nemal zaostávať,
 • elektromobilita prispeje k zníženiu spotreby fosílnych pohonných hmôt, k poklesu emisií skleníkových plynov a k zlepšeniu kvality ovzdušia v exponovaných lokalitách so zahustenou dopravou,
 • elektrické vozidlo sa však musí využívať ako náhrada vozidla so spaľovacím motorom a elektrická energia pre nabíjanie akumulátorov vozidiel musí pochádzať z nízko-uhlíkových a obnoviteľných zdrojov energie.

Elektromobilita nie je jediné, ani ideálne, riešenie pre zníženie spotreby pohonných hmôt z fosílnych palív, celkovej spotreby energie, emisií skleníkových plynov a dopadov zmeny klímy. Musí ju sprevádzať aj rozvoj a implementácia iných riešení, ako sú napríklad:

  • alternatívne palivá;
  • verejná osobná doprava;
  • aplikácia princípov obehového hospodárstva v celom životnom cykle elektrických vozidiel vrátane recyklácie komponentov;
  • aktivity zdieľanej ekonomiky ako car sharing;
  • iniciatívy obcí v súlade s konceptom smart city;
  • zmena konceptu mobility;
  • a iné.

Manažérske zhrnutie a samotná štúdia je na stiahnutie na webstránke analytickej jednotky Ministerstva hospodárstva SR, Centra pre hospodárske otázky (po novom Inštitútu hospodárskych analýz).

Would you like to leave your feedback?