Photos/Fotky,  Travel/Cestovanie

Hungary: Royal Palace in Budapest

The main dominant in Buda, the right side of the river in Budapest, is the Varhegy hill with the Royal palace, old town and the Matthias Church. From the foot of the Chain bridge, you can either climb the Royal steps or take a funicular Siclo, built in 1870. Do not miss the 0 mark near the funicular entrance, a point from where all the distances in Hungary are measured. In the palace, there are the Hungarian national gallery and the Castle museum. Interesting is also the Matthias fountain and the Lion’s gate.

Buda, pravá strana Budapešti, je kopcovitá, so staršími a “kráľovskejšími” pamiatkami. Nad riekou na strmšom kopci sa týči kráľovský palác. Na kopec sa dá vyšlapať cez park (nič strastiplné) alebo vyviezť zubačkou, ak vás neodradí šóra väčšia ako na Eifelovku. Pri stanici zubačky je aj nultý kilometer. Odtiaľto sa merajú všetky vzdialenosti v Maďarsku. 🙂 V paláci sa nachádzajú múzeá, ale zaujímavé sú už vstupy do kráľovského paláca – brána s havranom, Levia brána a na dvore aj Matúšova fontána.

 

Royal Palace in Budapest
The Royal Palace in Budapest / Kráľovský palác v Budapešti


Main blog post about Budapest is here in English.. Below is a photogallery of the Royal Palace.
Hlavný článok o Budapešti nájdete v slovenčine tu.. Nižšie je fotogaléria Kráľovského paláca.

Royal Palace in Budapest
Gate / Brána

 

Royal Palace in Budapest
Gate / Brána

 

Royal Palace in Budapest
Gate / Brána

 

Royal Palace in Budapest
Courtyard / Nádvorie

 

Royal Palace in Budapest
Courtyard / Nádvorie

 

Royal Palace in Budapest
Royal Palace / Kráľovský palác

 

Royal Palace in Budapest
Gate / Brána

 

Royal Palace in Budapest
Gate / Brána

 

Royal Palace in Budapest
Fountain / Fontána

 

Royal Palace in Budapest
Guard change / Striedanie stráží

 

Royal Palace in Budapest
Flags at the gate / Vlajky

 

Royal Palace in Budapest
Orol na plote paláca
Royal Palace in Budapest
Zero kilometer / 0 kilometer
Royal Palace in Budapest
Lift uphill / Zubačka

 

Royal Palace in Budapest
Lift uphill / Zubačka

 

Royal Palace in Budapest
Lift uphill / Zubačka

Main blog post about Budapest here in English..
Hlavný článok o Budapešti v slovenčine tu..


Would you like to leave your feedback?