English,  Photos,  Slovensky,  Travel/Cestovanie

Discovering Slovakia: Open-air museum in Pribylina

Open-air museum in Pribylina looks like a typical village in the Liptov region looked in the 14-16 century. This open air museum is uninhabited, unlike the one in Vlkolinec. You can visit several typical houses, a mansion, a church, a school, a Bell tower and a farmhouse. All of them are still furnished in a typical style. Many houses and objects come from the flooded area of the Liptovska Mara dam. If you continue past the church north, after a nice 10-minute walk you will also find a historical exposition of the Forest railway.

Skanzen v Pribyline patrí pod Liptovské múzeum a oficiálne sa nazýva Múzeum Liptovskej dediny. Na rozdiel od Vlkolínca je tento skanzen neobývaný. Nachádza sa tu niekoľko domov, kostolík, kaštieľ, škola, zvonica i statkárske budovy. Do všetkých sa dá nakuknúť a poobzerať aj dobové zariadenie izieb. Väčšina domčekov pochádza z oblastí zalavených pri stavbe Liptovskej Mary, ale aj z horného a dolného Liptova. Zaujímavý je goticko-renesančný kaštieľ z Parížoviec. Podľa oficiálnej stránky múzea je najstarším zachovaným zemianskym sídlom v Liptove zo 14. – 16. storočia. Je spájaný s kráľom Matejom Korvínom a jeho synom Jánom Korvínom, kniežaťom liptovským. Na severnom konci skanzenu sa nachádza ranogotický kostol Panny Márie z obce Liptovská Mara s fragmentmi pôvodných nástenných malieb zo 14. a 15. storočia. Od kostola pokračujte po cestičke ďalej, po príjemnej cca 10 minútovej prechádzke, nájdete aj expozíciu historickej Považskej lesnej železnice, ktorá v minulosti zvážala drevo z hôr. Mne sa tiež páčil výhľad na Kriváň už z cesty od dediny ku skanzenu.

Pribylina, Slovakia
Pribylina, Slovakia

 

Pribylina, Slovakia
Goticko-renesančný kaštieľ z Parížoviec, Pribylina, Slovakia

 

Pribylina, Slovakia
Domčeky, Pribylina, Slovakia

 

Pribylina, Slovakia
Gotický kostolík, Pribylina, Slovakia

 

Pribylina, Slovakia
Kriváň, View from Pribylina, Slovakia

 

Place / Miesto: Pribylina, Liptov region, Slovakia
Date / Dátum: June 2017
Links: Official page, Liptov Museum, Wiki (EN, SK)


Would you like to leave your feedback?