English,  Photos,  Travel/Cestovanie

Albania: Vlora photos

Vlora is a port in the south of the country, founded as Aulona by the Greeks in the 6th century BC. The city is associated with the independence of Albania (from the Ottoman Empire) proclaimed here by the First National Assembly on November 25, 1912.

Vlora, Albania
Vlora, Albania

In Vlora, you can see a small Muradiye Mosque built in 1452 by the architect Sinon the Great, Roman excavations and a view of the hill (beware, the stairs are somewhat ruined). There is also a Museum of Independence, a Memorial and a family house of First Prime Minister of the Independent Albanian Government, Ismail Qemal.


Tento blogový článok je súčasťou série o Albánsku, ktorú si môžete prečítať tu. / This blogpost is part of the series about discovering Albania. Read it here.


Vlora, mesto a prístav na juhu krajiny, bola postavená Grékmi už v 6-tom storočí pred naším letopočtom ako Aulona. Nachádza sa tu malinká mešitka Muradije postavená v roku 1452 architektom Sinonom Veľkým, rímske vykopávky a vyhliadka na kopci (pozor, schody sa niekde rozpadávajú). Mesto je spojené s nezávislosťou Albánska (od Ottomanskej ríše), ktorú tu vyhlásilo prvé národné zhromaždenie 25 novembra 1912. Je tu aj múzeum nezávislosti, pamätník a dom prvého preméra nezávislej Albánskej vlády Ismaila Qemala.

Vlora, Albánsko
Vlora, Albánsko

 

Vlora, Albánsko
Vlora, Albánsko

 

Schodisko na vyhliadku, Vlora, Albánsko
Schodisko na vyhliadku, Vlora, Albánsko

 

Vlora, Albánsko
Vlora, Albánsko

 

Vlora, Albánsko
Vlora, Albánsko

 

Vlora, Albánsko
Vlora, Albánsko

 

Vlora, Albánsko
Vlora, Albánsko

 

Iionian sea, Albania
Iionian sea near Vlora, Albania

 


Tento blogový článok je súčasťou série o Albánsku, ktorú si môžete prečítať tu. / This blogpost is part of the series about discovering Albania. Read it here.


Would you like to leave your feedback?