English,  Photos,  Travel/Cestovanie

Albania: Berat photos

Berat is located about 120 km south of the capital city of Tirana and is known primarily as a city of thousands windows. This refers to the small white Ottoman cottages on the hill, which are frequent subjects of photographs, postcards and souvenirs. Berat and Gjirokastra were in 2008 included in the UNESCO World Heritage List and you will find historical monuments from the last 2400 years.

Tisíc okien Beratu, Albánsko
Tisíc okien Beratu, Albánsko

The most visited places are Kala, Marigalem and Gorica. Kala is a town district on the hill of Kalaja, which was inhabited already in the 4th century BC. I would recommend you walking around historic houses, Greek churches up to the view of the Osumi River and the “thousand windows” of Ottoman cottages. You can also note an inscription on mountainside – NEVER – a verbal pun to Enver (Hodza). Continue to St. Mary Cathedral which was built in 1797 at the foundations of an older church from the 10th century. Inside, there is Onufri Museum with iconostasis from the 16th century.

Marigalem is mostly a Muslim neighborhood. There is sultan’s 16th-century mosque and a house with a beautiful carved ceiling. When allowed to enter the mosque, respect the traditions – cover the head with a scarf and cover the shoulders and knees. Near the mosque there is also a square with a Greek church, a promenade and a university. And if you spot a public transport bus with inscriptions in French, do not worry, your are not in Paris. That’s recycling. 😉


Tento blogový článok je súčasťou série o Albánsku, ktorú si môžete prečítať tu. / This blogpost is part of the series about discovering Albania. Read it here.


Berat sa nachádza asi 120 km južne od hlavného mesta Tirany a je známe predovšetkým ako mesto tisícich okien. Tento popis má na mysli hlavne okná malých bielych otomanských domčekov na kopci pod bralom, ktoré sú častým námetov fotografií, pohľadníc a suvenírov. Mesto bolo spolu s Gjirokastrou v roku 2008 zapísané do zoznamu UNESCO a nájdete tu historické pamiatky za posledných asi 2400 rokov.

Najnavštevovanejšie miesta sú Kala, Marigalem a Gorica. Kala je mestská časť na kopci Kalaja obývaná už v 4-tom storočí pred naším letopočtom. Odporúčam prechádzku vo vnútri mestských hradieb okolo historických domčekov, gréckych kostolíkov až na vyhliadku na rieku Osumi a “tisíc okien” Ottomanských domčekov. Všimnite si aj nápis na skale – NEVER – slovná hračka od Enver (Hodža). Cestou za zastavte aj pri Katedrále sv. Márie postavenej v roku 1797 na základoch kostolíka z 10-teho storočia. V areáli sa nachádza Onufriho múzeum s ikonostázami zo 16-teho storočia.

Marigalem je prevažne moslimská štvrť. Nachádza sa tu Sultánova mešita zo 16-teho storočia a za ňou aj domček s krásnym vyrezávaným stropom. Pri vstupe domešity sa správajte ako pri vstupe do každej mešity – vyzuť, prikryť hlavu šatkou a zahaliť aj ramená a kolená. Kúsok od mešity je aj námestie s gréckym kostolom a promenáda. Neďaleko je aj univerzita. A ak budete mať šťastie, mmožno zbadáte autobus MHD s nápismi vo francúzštine. Premávajú tu totiž staré vyradené autobusy z Paríža.

Kalaja, Berat, Albánsko
Kalaja, Berat, Albánsko

 

Tisíc okien Beratu, Albánsko
Tisíc okien Beratu, Albánsko

 

Berat, Albánsko
Berat, Albánsko

 

Berat, Albánsko
Berat, Albánsko

 

Berat, Albánsko
Berat, Albánsko

 

Berat, Albánsko
Berat, Albánsko

 

Berat, Albánsko
Berat, Albánsko

 

Berat, Albánsko
Berat, Albánsko

 

Berat, Albánsko
Berat, Albánsko

 

Berat, Albánsko
Berat, Albánsko

 

Berat, Albánsko
Berat, Albánsko

 

Berat, Albánsko
Berat, Albánsko

 

Berat, Albánsko
Berat, Albánsko

 

Berat, Albánsko
Berat, Albánsko

 

Berat, Albánsko
Berat, Albánsko

 

Berat, Albánsko
Berat, Albánsko

 

Berat, Albánsko
Berat, Albánsko

 

Berat, Albánsko
Berat, Albánsko

 

Berat, Albánsko
Berat, Albánsko

 


Tento blogový článok je súčasťou série o Albánsku, ktorú si môžete prečítať tu. / This blogpost is part of the series about discovering Albania. Read it here.


Would you like to leave your feedback?