Photos,  Travel/Cestovanie

Discovering Slovakia: Bradlo, Slovakia

Bradlo is a village in western Slovakia. There, on a top of a hill, is this memorial to Milan Rastislav Štefánik, a famous Slovak minister and general after the first world war. He died in a plane accident on 4th May 1919 and the memorial was built in his honour in 1928. The place is not far from Piešťany and there is also a nice landscape view from here.
Návšteva mohyly Milana Rastislava Štefánika na Bradle bola skôr rýchlym poldňovým výletom do okolia Piešťan. Mohyla stojí už od roku 1928 na vrchole kopca nad dedinkami Bradlo a Košariská, rodnej dediny generála MRŠ, ktorý sa po prvej svetovej vojne stal aj ministrom a 4. mája 1919 zahynul pri leteckej nehode. Výhľad odtiaľ je tiež nádherný.
Memorial, Bradlo, Slovakia
Mohyla na Bradle, Slovakia

Memorial, Bradlo, Slovakia
Mohyla na Bradle, Slovakia

 

View from the top of the hill, Bradlo, Slovakia
View from the top of the hill, Bradlo, Slovakia

 

More information: http://www.bradlo.sk/
Place / Miesto: Bradlo, Slovakia
Dátum / Date: July 2015

 

Instagram


Would you like to leave your feedback?