Photos,  Text,  Travel/Cestovanie

Discovering Slovakia: A short trip to Kocovce, Slovakia

Approximately 15 min drive from my home town Piešťany, Slovakia, there is a small village of Kocovce. This village is a starting point of an interesting short historical educative pathway. The pathway passes a Manor house, once owned by Rakovsky family, surrounded by a nice small park. It then continues slightly uphill into the “woods” to a crypt, belonging to Rakovsky family, and then goes on to what used to be wine cellars and local cemetery. Here you can find virtual tour from a camera stream from the place (videos Náučný chodník 1, 2, 3).

Asi 15 min jazdy autom od Piešťan sa nachádza dedinka Kočovce. Ak ste na okolí a chcete si spraviť krátky výlet, je tu zaujímavý historicko-vzdelávací chodníček. Chodník začína v centre Kočoviec a pokračuje popri Kočovskom kaštieli s parkom okolo prírodovedných i historických zaujímavostí. Spomínaný kaštieľ bol v minulosti vo vlastníctve rodiny Rakovských. Cestička pokračuje do lesoparku “Skalka”, kde sa nachádza aj táto hrobka rodiny Rakovských, ale aj bývalá vínna pivnica alebo miestny cintorín. Hrobka rodiny Rakovských je jedným z miest, pri ktorom sa môžete pristaviť, ak sa vyberiete po náučnom chodníku Rakovských v Kočovciach. Predtým, ako sa tam vyberiete, môžete si aj na webe pozrieť, ako to tam vyzerá. Tu nájdete viac info o chodníku a tu virtuálnu prehliadku (kamerky Náučný chodník 1, 2, 3).

Kočovce, Slovensko
Hrobka Rakovských, Kočovce, Slovensko

 

Location / Miesto: Kočovce, Slovakia

Date / Dátum: Marec 2016


Would you like to leave your feedback?