Discovering Slovakia: Castle in Trencin

There is a lot of castles in Slovakia. Some are still standing and open for public visits, others are only ruins, like Beckov . Castle in Trencin belongs to the first category. It is located up on a hill towering over the city and it is visible from almost anywhere. My favourite view is when driving from the sport recreational area on the island or from the highway in the distance.

Read more

Albania: Discovering the Balkan country

Until recently, Albania was a lesser known country for me. Of course, I knew the basics, I could easily pinpoint the country’s location on the map, knew the capital, size, inhabitants, a little about the history, etc.. For work I researched the country’s energy sector and learnt more about the country, the culture, history and the people in general. And was even more curious. So I visited the country in summer 2016.

Read more

Albánsko – objavovanie nepoznaného

Akú predstavu u vás vyvolá Albánsko? U mňa to donedávna bola čierna diera, ktorú som však vedela celkom presne umiestniť na mapu Balkánu. O krajine som vedela iba toľko, že patrila tiež do komunistického bloku, ale tak trochu inak. Tiež mali svojho “otca národa”, ktorý sa volal podobne ako náš národný buditeľ a Štúrov kamarát. Neskôr sa ku mne rôznymi cestičkami dostávalo postupne viac detailov a môj záujem o túto krajinu začal narastať.

Read more