France: Medieval village of Yvoire

A beautiful medieval village of Yvoire lies on the French shore of Lac Leman surrounded by picturesque peaks of French Alps. The village has a boat connection from Geneva, Nyon and Lausanne and is a popular target with tourists especially in the summer. The medieval city center is small, cosy and full of flowers. From the spots, the most interesting are the castle, the Garden of 5 senses, the domaine de Rovorrée and, of course, the lake shore.

Read more

Albania: Discovering the Balkan country

Until recently, Albania was a lesser known country for me. Of course, I knew the basics, I could easily pinpoint the country’s location on the map, knew the capital, size, inhabitants, a little about the history, etc.. For work I researched the country’s energy sector and learnt more about the country, the culture, history and the people in general. And was even more curious. So I visited the country in summer 2016.

Read more

Albánsko – objavovanie nepoznaného

Akú predstavu u vás vyvolá Albánsko? U mňa to donedávna bola čierna diera, ktorú som však vedela celkom presne umiestniť na mapu Balkánu. O krajine som vedela iba toľko, že patrila tiež do komunistického bloku, ale tak trochu inak. Tiež mali svojho “otca národa”, ktorý sa volal podobne ako náš národný buditeľ a Štúrov kamarát. Neskôr sa ku mne rôznymi cestičkami dostávalo postupne viac detailov a môj záujem o túto krajinu začal narastať.

Read more